EN

Geleneksel Lezzet Garantisi

TESİS

KALİTE

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OKYAY UN, Sektöründe;

 • İlk defasında ve her defasında standart üretimi sağlayan;
 • Yasal mevzuata uyan; Hijyenik ve sağlıklı ürünler üreten;
 • Her aşamada gıda güvenliğini sağlayarak müşterilerinin sağlığını ön planda tutan;
 • Müşteri odaklı çalışarak müşterilerin beklentilerine cevap veren;
 • Eğitimlere önem vererek personelin katılımını sağlayan;
 • Sistemlerini sürekli geliştirerek kurumsallaşan bir firma olmayı amaç edinmekte ve benimsemektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

OKYAY UN

 • İşlerinin; çevre ve çevre sağlığına etkileri ve ele alınması gereken tedbirler konusunda öncü olmayı amaçlar.
 • Hedef; ekonomik değeri olan her atığın çevreye zarar vermesini önlemektir.
 • Yakın çevresinin sosyal gelişiminden sorumlu davranır.
 • Tüm çalışanları bu bilinçle hareket ederek çevresinin bilinçlenmesini ve çevre koruma bilincinin yayılmasını sağlarlar.

ALERJEN POLİTİKASI

Kullandığımız hammadde; GLUTEN İÇEREN TAHILLAR (Buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız buğday ve bunların ürünleri) kendi başına alerjen maddedir.


Ürünlerimizin içerisinde kullandığımız katkı maddelerinin, alerjen madde ihtiva edip etmediğini de tedarikçilerimizden temin edilmektedir. Gerekli olduğunda etiketlerimizde bu uyarılara yer verilecektir. Alerjen maddelerin insan sağlığına etkisini bilmekte ve şirket olarak bu konuda hassasiyet gösterilmektedir. Müşterilerimiz de etiketleri okuyarak ürün alma konusunda bilinçlendirilmektedir.

TAHTA POLİTİKASI

 • Fabrikamızda, Üretim alanlarında; tahta palet, tahta saplı temizlik malzemesi, tahta saplı bıçak vs. kullanılmaz.
 • Tahta yerini tutan malzemelerin kullanılması uygundur (plastik veya paslanmaz).
 • Depolama alanlarında plastik paletler kullanılmaktadır.
 • Çalışanların bu konular hakkında bilgili olması ve sürekli eğitimi şarttır.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

OKYAY UN

 • İşyerinde kesinlikle çocuk yaşta işçi çalıştırmaz.
 • Tüm çalışanlar sigortalı olup, sigortasız işçi çalıştırmaz.
 • Yakın çevresinin sosyal gelişiminden kendisini sorumlu tutar.

CAM POLİTİKASI

OKYAY UN,

 • İçinde cam bulunmayan ürünler üretmeyi hedefler. Bu amaca ulaşmak için, fabrika yönetimi fabrikaya hiçbir şekilde cam girişine izin vermez. Cam ve sert plastik listeleri oluşturulmuş ve izlenmektedir. Fabrikada işletmeye açılan pencere ve kapı camları kırılmaya karşı film tabakası ile kaplanmıştır. Mevcut olan cam malzeme yerine mümkün olduğunda yeni alınacak cam malzemelerin plastik olması ve camların kaldırılması hedeflenmektedir.
 • Laboratuvarda kullanılan cam malzemelerin işletmeye çıkarılması yasaktır. İşletmeden alınan analiz numuneleri için plastik malzemeler kullanılmaktadır.
 • Bakım ekibi; elektrik lambalarını değiştirirken cam kontaminasyon riskine karşın gerekli önlemleri alır ve konu hakkında bilinçlendirilmiştir. Fabrika içerisinde cam kırılması durumunda yapılacakları içeren bir talimat tanımlanarak uygulanmaktadır. Bu talimat tüm çalışanların sorumluluğundadır.

KALEM POLİTİKASI

OKYAY UN, Sektöründe;

 • İşletme içerisinde şeffaf kalem kullanmak kesinlikle yasaktır ve işletme içinde fabrikanın çalışanlara temin ettiği kapaksız ve renkli kalemler kullanılmaktadır.
 • Çalışanlar şeffaf kalem ve kullanımı halinde oluşabilecek tehlikeler yabancı maddeler konusunda bilinçlendirilmiştir.

Yönetim Politikası ve Kültürü

OKYAY UN Yönetimi,

 • Yönetim Sistemimizin referans aldığı tüm standart gerekliliklerine göre, tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde risk analizleri yaparak ve bu analizleri sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,
 • Tüm ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve yönetmeliklere taviz vermeden uymayı,
 • Müşterilerimizin istek, beklenti ve gereksinimlerine uygun ürünler üreterek ve sunmayı,
 • Yönetim Sistemimizi, sürekli eğitilen çalışanlarımızla sürekli gelişim içerisinde uygulamayı,
 • Süreçlerimizde kullanılan makine ekipman ve teçhizatın gıda, iş, çevre sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmayan uygun malzemelerden üretilmiş olmasına kayıtsız şartsız dikkat ederek, güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde, tedarik aşamasından üretime ve müşteriye teslim aşamasına kadar, yönetim sistemimiz kapsamındaki faaliyetleri sürekli geliştirerek iyileştirmeye yönelik yaklaşımlar ile kayıtsız şartsız müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Kalite, Gıda, Çevre, İş ve Çalışan güvenliği ile ilgili performansımızı arttırmak için tüm çalışanlarımıza uygun eğitimleri vermeyi ve bu eğitimlerin performanslarını izlemeyi,
 • Denetimler yapmayı, tespitleri kayıt altına almayı ve ölçülebilir değerleri sürekli olarak takip etmek suretiyle iyileştirmeyi,
 • Doğal kaynak ve enerji kullanımını minimize etmeyi, etkin çalışma koşulları ile maksimum verim sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek, gaz, koku, gürültü, katı ve sıvı atıklar gibi olumsuz çevre ve sağlık etkilerini kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmayı, doğru ve ekonomik bertaraf yöntemleri ile havaya, suya, toprağa ve çevreye verilen etkileri en düşük seviyelerine indirmeyi,

Beyan ve taahhüt eder.

1. Yasalar ve Kurallar

Yasalara ve şirket prosedürlerine uyarız.

 • Faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasa, yönetmelik ve kurallarını bilir ve buna uygun davranırız.
 • Şirketimizin yönetmeliklerine, talimatlarına, prosedürlerine ve görev tanımına uyarız.
 • Yaptığımız ve yönettiğimiz işlerin sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz.
 • Kendi sorumluluklarımız ve yetkilerimiz kapsamında kayıtlarımızı tam, doğru, zamanında ve yasalara uygun şekilde tutar ve arşivleriz.
 • Gerçeği yansıtmayan hiçbir bilgilendirme yapmayız, yaptığımız işleri her zaman doğru bilgi ve belgeler ile destekleriz.
 • İç denetimin sağlıklı ve etkin çalışmasının sorumluluğunu üstleniriz.
 • Yasalarla düzenlenmeyen durumlarda işletmemizin menfaati ve itibarını gözeterek iş etiği kuralları çerçevesinde paydaşlarımızın haklarını koruruz.

2. Çıkar Çatışması

Kişisel çıkarlarımızın işlememizin çıkarlarının önüne geçmesine izin vermeyiz.

 • Kullandığımız yetkilerin sorumluluğunu üstlenir üstlendiğimiz sorumlukların hesabını veririz.
 • İşletmemizin adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak için kullanmayız.
 • İşletmemizin sahip olduğu varlıkları, malları, ekipmanları, araçları, taşıtları, bilgisayar, donanım ve yazılımları başta olmak üzere hiçbir kaynağını kişisel çıkarlarımız veya başkalarının çıkarları için kullanmayız.
 • Aile fertlerimiz ile tedarikçi ve/veya müşteri ilişkisine girmeyiz.
 • İş ilişkisinde olduğumuz kişilerle borç ilişkisine girmeyiz.
 • Her ne ad altında olursa olsun, çalışma saatleri içinde veya dışında başka bir kişi veya işletme için ücret veya benzeri menfaat karşılığı çalışmayız.
 • Kişisel görüşlerimizin işletmemizin görüşleri gibi algılanmamasını sağlanmaya özen gösteririz.
 • Kişisel görüşlerimizi ifade etmek için ya da kişisel işlerimiz için şirketin antetli kağıtları, e-posta hesaplarını kullanmayız, yetkilendirilmedikçe şirket adına konuşmayız ve yazmayız.

3. Şirket Varlıklarını Koruma

Şirket varlıklarını korur ve bu varlıkları en etkin şekilde kullanırız.

 • Şirket varlıklarının kaybedilmesini, hasara uğramasını, hatalı kullanılmasını, israf edilmesini, aktarılmasını, tasarruflu kullanımı, üst yönetimden izinsiz satılmasını veya bağışlanmasını önleriz.
 • Zaruri haller dışında iş saatleri içinde özel işlerimize zaman ayırmayız.
 • Adımıza tahsis edilmiş kullanıcı adları veya şifrelerin gizliliğini koruruz.
 • Görevimiz gereği öğrenmiş olduğumuz kamuya açık olmayan şirket bilgilerini, çalışma arkadaşlarımızla ve aile üyelerimiz dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşmayız.
 • Şirketten ayrılmamız durumunda, şirkete ait basılı ve elektronik belgeleri, kopyaları da dahil olmak üzere yöneticimize teslim ederiz. Şirketimizin itibarını zedeleyecek beyanda bulunmayız.
 • Doğal kaynak ve enerji kullanımını dikkatli kullanırız.
 • Etkin çalışma koşulları ile maksimum verim sağlayarak çalışmayı hedefleriz.
 • Dışarıdan gelebilecek saldırı, sabotaj gibi durum hasıl olabileceği görüldüğünde müdahale ederek durdururuz ve en yakın yöneticimize hemen haber veririz.

4. Şirket İçi İlişkiler

Çalışma arkadaşlarımız ile sevgi, saygı, dürüstlük ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

 • İşletmemizde, sevgi ve saygıya dayanan çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine kişisel katkıda bulunuruz.
 • Başarıya ulaşmanın ancak takım çalışması ile gerçekleşeceğine inanırız. Yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız.
 • Çalışma ortamının verimliliğini ve düzenini bozan, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu olumsuz etkileyen saldırgan tutum, tehditkar davranışlardan uzak dururuz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın ve/veya ekibimizin iş sağlığı ve iş güvenliği ile her türlü prosedür, kural ve talimata uygun hareket ederiz. Eylemlerimizle kendimizi ya da başkalarını risk altına atmayız.
 • Çalışma ortamında kendi davranışlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın davranışlarının uygunluğunu kontrol etme sorumluluğunu üstleniriz.
 • İş yerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmayız. Tanımlanan/gösterilen yerler dışında sigara içmeyiz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.
 • Ücretimizi ve gelirimizi çalışma arkadaşlarımızla paylaşmayız. Başkalarının bu bilgilerini elde etmeye çalışmayız.
 • Çalışma arkadaşlarımızın saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunmayız. Hiç kimseyi sözlü, fiziksel, duygusal olarak istismar etmeyiz.

5. Kurum Dışı İlişkiler

İlişkide olduğumuz kişi ve kurumlar ile saygı, dürüstlük ve güvene dayalı iletişim kurarız.

Tüketicilerimiz

 • Güvenli gıda üretimi için kişisel sorumluluk üsteniriz.
 • Kişisel ilişkilerimizde şirketimizi savunuruz.
 • Tüketicilerimize rakiplerimiz hakkında karalayıcı söylemlerde bulunmayız.
 • Tüketicilerimize tam ve doğru bilgilendirme yaparız.

Tedarikçilerimiz ve Müşterilerimiz

 • Tedarikçilerimiz ile dürüst, adil ve saygıya dayalı ilişkiler kurarız.
 • Tedarikçilerimizi adil, sistematik ve profesyonel yöntemlerle seçeriz.
 • Tedarikçilerimize ve müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiririz.
 • Şirketimizin tedarikçilerimiz ve ile yaptığı anlaşma koşullarını üçüncü şahıslarla paylaşmayız.
 • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile yazılı teklif onayı, protokol veya sözleşme yapmadan Şirketimizin özel bilgilerini paylaşmamızı gerektiren her durumda tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile gizlilik anlaşması yaparız.
 • Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğini koruruz.
 • Tedarikçiler ve müşterilerimiz ile olan iletişimimizde, kurumumuzun ve çalışan arkadaşlarımızın itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmayız.

Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları

 • Görevlerimizi yerine getirirken her türlü kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşları veya siyasi partiler ile iletişim kurduğumuzda kişisel düşüncelerimizi ilişkilerimize yansıtmaz, bu kuruluşlara eşit mesafede dururuz.
 • Kamu kurumları ile ilişkilerimiz sırasında uymamız gereken yasa, yönetmelik ve kurallar hakkında bilgi edinmek için yöneticimizden destek alırız.
 • Herhangi bir soruşturma veya incelemede, resmi makamlara doğru bilgiyi veririz.

Rakipler

 • Rekabet yasalarını ve mevzuatlarını öğrenir, rakiplerimiz ile ilişkilerimizi bu bilinçle yönetiriz.
 • Görevimiz gereği rakiplerle iletişim kurmak zorunda olmamız halinde, bu görüşmeleri ilgili yöneticimizin bilgisi dâhilinde yaparız.
 • Sosyal medya dâhil olmak üzere hiçbir mecrada, rakiplerimizi küçültücü yayın ve söylemlerde bulunmayız.
 • Haksız rekabete yol açacak tutum ve davranışlarda bulunmayız.

OKYAYLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Doğancı Köyü / Biga / Çanakkale - Türkiye

T. +90 286 335 88 13 +90 286 335 89 09

F. +90 286 335 86 30

E. okyay@okyayun.com

Copyright All Rights Reserved © 2019